Virtualizace a cloud computing

Standardní řešení systémů, které předpokládá jeden operační systém na jednom fyzickém stroji a rozmístění jednotlivých komponentů (databází, middleware, aplikačních serverů aj.) právě na takovéto stroje je vlastně prostředí, v němž se technologie monitorování, zřizování měřících bodů, testování, analýzy a diagnostiky vyvíjelo. Osazení takovéto fyzicky distribuované topologie systému měřícími body a měřícími nástroji je relativně přímočaré: pro analýzu veškerého provozu daného komponentu stačí na připojovací linku umístit tap box a vhodně připojit k sondě, zatímco umístění testerového portu do téhož přepínače, jako je testovaný komponent zase zajišťuje shodné testovací prostředí.

Tato situace se dramaticky změní, zavedeme-li virtualizaci. Body infrastruktury, které nám v předchozím případě sloužily k připojení analyzátorů a testerů, se pro naše účely stávají "neviditelnými", nedostupnými, protože jsou realizovány uvnitř virtuálního hostu softwarově. Se standardními nástroji a standardním způsobem jejich připojení přijdeme o většinu podstatných dat, protože jediné, co naše nástroje vidí, je provoz opouštějící a vstupující do virtuálního hostu. Komunikace mezi jednotlivými virtuálními stroji uvnitř je pro naše účely nedostupná.

Výrobci testerů a analyzátorů přicházejí s různými řešeními tohoto problému. Na obrázku níže je zobrazen způsob, jakým lze tento problém řešit vybavením od výrobců Ixia a NetworkInstruments.

CloudTest

Pro sledování a analýzu provozu uvnitř virtuálního hostu je užitečný vTAP od fy Viavi Solutions. vTap patří do rodiny analyzátoru Observer a je vlastně rozšířenou sondou tohoto analyzátoru. Kromě odposlechu komunikace přímo na virtuálním přepínači vSwitch je tento prvek schopen zajistit přeposílání předzpracovaných zachycených dat pomocí dedikovaného fyzického síťového rozhraní jiné sondě, v příkladu na obrázku se jedná o GigaStor, který zachycená data ukládá a indexuje na svém úložišti. Zároveň však dostává data také od fyzických tap boxů umístěných na přípojných rozhraních všech virtuálních hostů. Administrátor sítě má tak k dispozici kompletní síťovou komunikaci zpětně až několik dní a čas potřebný k řešení případného problému se tak výrazně zkracuje.

Podobná situace nastává u testerů. Tester umístěný vně virtuálního prostředí může otestovat jen ty části, které s vnějškem komunikují (např. aplikační web servery), nicméně problémy nastávají na všech vrstvách virtualizovaných aplikací. Z tohoto důvodu je třeba, aby tester mohl mít testovací port uvnitř virtuálního hostu stejně jako je tomu u komponentů systému. Ixia v tomto nabízí dvě řešení, která se vzájemně doplňují:
IxChariot - tento softwarový tester je ze své podstaty automaticky připravený na použití ve virtuálním prostředí. Stejně, jako na nevirtualizované systémy se koncové testovací body IxChariotu instalují na virtuální uvnitř virtuálního hostu. Samotná testovací konzole může být umístěna jak vně, tak i uvnitř virtuálního prostředí. Tento tester se hodí zejména pro ověření kapacity a vytížení virtuálního prostředí předtím, než je do něj nasazena nová aplikace (např. VoIP). Nevýhodou je, že tento tester nepodporuje přímou komunikaci s koncovým systémem - nelze tedy otestovat výkon skutečné nainstalované databáze ve virtuálním prostředí.
IxVM - jak již název napovídá, jedná se o virtuální stroj, který reprezentuje jeden port testeru. Tento port je koncipován stejně, jako fyzický hardwarový port, oproti němu je ale kapacitně omezen. I přes tato omezení je ale virtuální port IxVM schopen přímé komunikace s testovanými koncovými systémy. Pomocí něj lze tedy i dobře diagnostikovat problémy uvnitř vícevrstvé aplikace přesto, že je umístěna ve virtuálním prostředí. Testy mohou zahrnovat všechny protokoly pro řízení 2. a 3. vrstvy ISO/OSI dostupné v aplikaci IxNetwork a protokoly 4.-7. vrstvy ISO/OSI dostupné v aplikaci IxLoad.

Služby

Nabízíme služby v oblasti testování a analýzy síťových služeb. Provozujeme nebo zprostředkováváme TaaS v oblastech kapacitního plánování, aplikačního a zátěžového testování etc.

Která služba je pro vás vhodná?

Produkty

Dlouhodobě spolupracuje především se dvěmap partnery. Pro potřeby testování je to Ixia. Pro analýzu je to Viavi Solutions

Možnosti testování

Možnosti analýzy

O Nás

Kontakty a Reference.

Zde