Emulátory sítí

Network Impairment Emulator - emulátor sítě je zařízení, které je na 2. až 7. vrstvě ISO/OSI transparentní, tj. rámce při průchodu emulátorem nemění adresy druhé nebo třetí vrstvy, nemění se ani počet hopů atd. Při vypnuté emulaci se vlastně chová jako linka. Rozdíl se však projeví, jakmile je zapnuta emulace sítě. NIE Emulátor sice zůstává dále transparentní, ale podle zadaných kritérií poškozuje procházející skutečný provoz tak, aby se uměle vytvořené vady v provozu co nejvíce blížily výsledku, který by vznikl průchodem téhož provozu skutečnou rozlehlou sítí. Takto lze otestovat a odladit chování aplikací a systémů na WAN síti v laboratoři, aniž by bylo nutné ladění provádět v ostrém provozu. Jedná se tedy skutečně o možnost "vtěsnat WAN síť do jednoho zařízení". Jak je patrné z ilustrace, emulátory většinou podporují několich simultánních emulací s rozdílnými parametry: provoz je většinou na vstupu klasifikován pomocí filtrů, podle své třídy je zařazen k určené emulaci, kterou projde a vystupuje již se zadaným poškozením.

Emulátory napodobují zkreslení provozu, kterými WAN sítě trpí, např.:

 • Zpoždění
 • Variace zpoždění (jitter)
 • Ztrátovost
 • Omezení dostupného pásma
 • Duplikace paketů
 • Zpřeházení pořadí paketů
 • Bitové chyby - chybné změny údajů v paketech
 • Bursting
 • Tzv. trimming - chybné oseknutí užitečných dat paketu
 • Poškození kontrolních součtů a CRC
 • Tzv. mangling - změny v záhlaví paketů, které mohou vést k chybnému chování na 3. a 4. vrstvě - např. umělé snížení TTL, změna TOS nebo 802.1p pole atd.

Podpora poškození však nekončí vypnutím/zapnutím dané vlastnosti. Emulátory dovolují kromě jednoduchého nastavení také komplexní konfiguraci s daným statistickým rozložením chybovosti pro jednotlivé druhy poškození individuálně. Tím lze dosáhnout skutečně realistických podmínek průchodu provozu sítí.

PROFINET TEST nabízí network impairment nástroje od firmy IXIA. Jedná se o zařízení Anue GEM/XGEM v šasi Hawaii a Maui, modul ImpairNet pro šasi testeru XM2 a zabudovanou softwarovou emulaci v aplikaci AptIxia IxLoad.

IXIA Anue GEM/XGEM

Anue-NIE

IXIA Anue GEM moduly jsou určeny pro emulaci sítí pro Ethernet rychlostí 10/100/1000Mbps.

IXIA Anue XGEM moduly jsou určeny pro emulaci sítí pro Ethernet 10Gbps.

IXIA ImpairNet

ImpairNet

ImpairNet je modul do standardního šasi Ixia XM2 nebo XM12. K dispozici jsou dva typy těchto modulů - čtyřportový pro emulace na 1Gbps a 10Gbps Ethernet podle druhu vloženého adaptéru (SFP nebo SFP+), nebo dvouportový pro 40Gbps. Čtyřportová varianta disponuje až 64 emulačními profily, dvouportová disponuje čtyřmi. Výhodou této varianty je její plná integrace do stávajících produktů Ixia, včetně kompletního ovládání z testovacích aplikací AptIxia IxNetwork a IxLoad.

AptIxia IxLoad Impairment

IxLoad-Impair

IxLoad impair je vestavěná podpora pro poškození provozu, který je generován přímo při testu. Po standarní konfiguraci serverů a klientů pro dané protokoly se do protokolového stohu zařadí také zkreslení. Toto řešení je výhodné tehdy, pokud je třeba sledovat podrobně chování aplikace při zkreslení - emulovaný klient poskytne většinou přesnější údaje o chování aplikace, než klient reálný. Podobně je tomu také na straně emulovaného serveru.

Služby

Nabízíme služby v oblasti testování a analýzy síťových služeb. Provozujeme nebo zprostředkováváme TaaS v oblastech kapacitního plánování, aplikačního a zátěžového testování etc.

Která služba je pro vás vhodná?

Produkty

Dlouhodobě spolupracuje především se dvěmap partnery. Pro potřeby testování je to Ixia. Pro analýzu je to Viavi Solutions

Možnosti testování

Možnosti analýzy

O Nás

Kontakty a Reference.

Zde