Řešení pro datová centra

Datová centra jsou specifická v řadě aspektů. Kromě toho, že se v nich schází většinou velmi heterogenní skladba použitých technologií, jsou specifická hlavně tím, že se požaduje pokud možno jejich 100% dostupnost a 100% funkčnost. V mnohých datových centrech je navíc ve hře další ztěžující faktor - bezobslužné pracoviště a režimový přístup. Tato kombinace bývá často noční můrou nejen pro administrátory sítí, ale také pro správce serverů a aplikací.

Datové centrum nelze ve většině případů odstavit, a to ani zčásti. Provozní výpadek se musí plánovat dostatečně dopředu a navíc bývá povolen pouze v hodinách s nízkým provozem. Pokud s některým systémem v datovém centru začnou být potíže, téměř vždy se projeví pouze pod zátěží, zatímco v intervalech s nízkým provozem (typicky v noci) potíže vymizí a nelze je diagnostikovat. Datová centra navíc bývají silně redundantní kvůli robustnosti a distribuci zátěže, takže problém se "stěhuje" a diagnostika problému v takové souhře okolností se spíše podobá hře na slepou bábu.

DataCenter

Příklad na obrázku výše znázorňuje možnost řešení některých problémů popsaných na začátku. Datová centra bývají bezobslužná, geograficky dislokovaná a přístup do nich většinou podléhá zpřísněnému režimu. Už jen z tohoto důvodu je lepší celou diagnostickou a dohledovou infrastrukturu řešit pro dálkový přístup s minimální nebo žádnou nutností osobní přítomnosti v datacentru.

Ve znázorněném řešení jsou veškeré linky připojující servery do síťové infrastruktury odbočeny pomocí pasivních optických tap boxů do přepínací, agregační a filtrační matice (L1), která je ovládaná zdálky. Použití optických tap boxů je zásadní - u těchto zařízení nedojde nikdy k přerušení linky. Přepínací matici může síťový administrátor dálkově přenastavit tak, aby odebírala kopii provozu jen těch serverů, kterých se diagnostika týká, a agregovanou (případně filtrovanou) kopii může směrovat na libovolnou analytickou sondu. V tomto případě využijeme sondu GigaStor, která umožňuje zaznamenávat provoz i několik dní zpětně a pak jej rychle analyzovat. Výhodou takového řešení je, že síťový administrátor může kopii problémového provozu obdržet okamžitě a to i během plného provozu, protože rekonfigurace matice nemá na provoz samotného datového centra žádný vliv.

Ke slovu také přicházejí testery, v tomto případě AptIxia IxNetwork, IxLoad a IxChariot. Poslední ze zmíněných se může používat periodicky pro ověření správné funkce infrastruktury od klienta až po server v datovém centru. I v případě virtualizovaných serverů toto řešení funguje, protože endpoint tohoto testeru se nainstaluje na virtualizovaný stroj uvnitř virtuálního hostu. IxNetwork slouží zejména pro ověření správné funkčnosti směrovací a přepínací infrastruktury, zatímco IxLoad umožňuje otestovat samotné aplikace běžící na serverech datacentra.

Služby

Nabízíme služby v oblasti testování a analýzy síťových služeb. Provozujeme nebo zprostředkováváme TaaS v oblastech kapacitního plánování, aplikačního a zátěžového testování etc.

Která služba je pro vás vhodná?

Produkty

Dlouhodobě spolupracuje především se dvěmap partnery. Pro potřeby testování je to Ixia. Pro analýzu je to Viavi Solutions

Možnosti testování

Možnosti analýzy

O Nás

Kontakty a Reference.

Zde