Analýza a dohled sítě

Observer

Kompletní řada Viavi Solutions Observer® nabízí nejen základní analýzu síťového provozu, ale také expertní rozbor zachyceného vzorku včetně zpětného sestavení přenášených entit, hodnocení hlasového provozu, analýzu LTE a GPRS, hloubkovou aplikační či síťovou analýzu aj. Mimořádně populární jsou hardwarové sondy Gigastor pro retrospektivní analýzu, které dokážou zachytit, uložit a navigovat až v 5PB zachyceného síťového provozu, nebo zachytávat plnou linkovou rychlostí na 10Gb Ethernet lince v obou směrech (tj. celkem 20Gbps). Řada Observer ® nabízí kompletní instrumentaci pro:

  • Application Performance Management
  • Network Performance Management
  • Service Assurance

Více zde

Flowmon Networks

Ryze česká firma Flowmon Networks je výrobcem velmi úspěšné řady produktů FlowMon pro generování a zpracování Netflow. Tyto produkty jsou schopny generovat NetFlow záznamy přímo ze sítě i tam, kde standardní síťové prvky nemají NetFlow vybavení nebo není možné věnovat část jejich výpočetního výkonu k tomuto účelu. Sondy pracují na rychlostech od 10Mbps do 40Gbps a jsou standardně dodávány s vlastním kolektorem, který nabízí již v základní variantě funkcionalitu k reportingu výkonu sítě.
Nad pořízenými daty lze provádět komplexní analýzu - behaviorální, výkonovou, případně vizualizovat síťovou topologii, automaticky detekovat anomálie, či monitorovat síťové prvky.

Více zde

Služby

Nabízíme služby v oblasti testování a analýzy síťových služeb. Provozujeme nebo zprostředkováváme TaaS v oblastech kapacitního plánování, aplikačního a zátěžového testování etc.

Která služba je pro vás vhodná?

Produkty

Dlouhodobě spolupracuje především se dvěmap partnery. Pro potřeby testování je to Ixia. Pro analýzu je to Viavi Solutions

Možnosti testování

Možnosti analýzy

O Nás

Kontakty a Reference.

Zde