Nabízíme vám následující produkty

Analyzátory a sondy

Kompletní řada Viavi Solutions Observer® nabízí nejen základní analýzu síťového provozu, ale také expertní rozbor zachyceného vzorku včetně zpětného sestavení přenášených entit, hodnocení hlasového provozu, analýzu LTE a GPRS, hloubkovou aplikační či síťovou analýzu aj. Mimořádně populární jsou hardwarové sondy Gigastor pro retrospektivní analýzu, které dokážou zachytit, uložit a navigovat až v 5PB zachyceného síťového provozu, nebo zachytávat plnou linkovou rychlostí na 10Gb Ethernet lince v obou směrech (tj. celkem 20Gbps). Řada Observer ® nabízí kompletní instrumentaci pro:

 • Application Performance Management
 • Network Performance Management
 • Service Assurance

Viavi Solutions

Ryze česká firma Flowmon Networks je výrobcem velmi úspěšné řady produktů FlowMon pro generování a zpracování Netflow. Tyto produkty jsou schopny generovat NetFlow záznamy přímo ze sítě i tam, kde standardní síťové prvky nemají NetFlow vybavení nebo není možné věnovat část jejich výpočetního výkonu k tomuto účelu. Sondy pracují na rychlostech od 10Mbps do 40Gbps a jsou standardně dodávány s vlastním kolektorem, který nabízí již v základní variantě funkcionalitu k reportingu výkonu sítě.
Nad pořízenými daty lze provádět komplexní analýzu - behaviorální, výkonovou, případně vizualizovat síťovou topologii, automaticky detekovat anomálie.

Flowmon Networks

Měřící body

Pro osazení analyzátorů, sond či testerů do sítě lze použít monitorovací porty (tzv. SPAN nebo mirror porty) na přepínačích. Není jich ale vždy dostatečné množství a ne vždy se jedná o nejvhodnější způsob odbočení provozu. Zřídit plně duplexní nezávislý a transparentní měřící bod v lince umožňují tap-boxy, které se vyrábějí v mnoha provedeních - od metalických pasivních přes metalické aktivní až po plně pasivní optické. Tap-box je nenáročný prvek jak na pořízení tak na údržbu a předem osazený do vhodné pozice ušetří mnoho nepříjemností při diagnostice problému. PROFINET TEST na českém trhu zastupuje firmu Datacom Systems, která vyrábí širokou škálu zařízení pro zřízení měřících bodů:

 • Metalické a optické tap-boxy
 • Agregátory s vestavěnými tap-boxy SingleStream, umožňující provoz odbočit a libovolně agregovat a řetězit
 • Agregátory pro kaskádní zapojení VersaStream umožňující agregaci mezi všemi porty (tzv. any-any) a tzv. SPAN-port replikaci
 • Filtrovací verzi agregátoru VersaStream pro rychlosti od 10Mbps do 10Gbps s možností agregace, konverze média, konverze rychlosti, filtrování provozu a load-balancingu monitorovacích nástrojů
 • Bypass přepínače DuraStream umožňující linkovou redundanci a fail-over pro in-line zařízení (např. IDS/IPS)

Zařízení pro zřízení měřících bodů vám můžeme nabídnout od výrobců Datacom Systems, IXIA - Anue a APCON.

Testery L2-L7

Vlastnosti stávající i nové infrastruktury, aplikace či systému nejlépe odhalí tester. Pomůže zodpovědět otázky, jako např.:

 • Zvládne současná síť ve stávajícím stavu nasazení nové aplikace se specifickými požadavky?
 • Je stávající infrastruktura dostatečně připravená na provoz citlivý na časování, jako je hlas a video?
 • Je možné zatížit danou aplikaci určeným počtem klientů v řádech tisíců až stovek tisíc?
 • Jakým způsobem ovlivní stávající provoz nová aplikace nebo systém?
 • Jaké jsou skutečné kapacitní limity nabízeného zařízení, systému či aplikace?

Testery mají široké využití. Tradičně oblíbenou instrumentací jsou u výrobců síťových prvků, kteří pomocí testerů zjišťují a ověřují kapacitní limity svých zařízení. Toto použití se nedávno rozšířilo i na výběrová řízení, při nichž si zákazníci ověřují skutečné schopnosti nabízených prvků. Testery jsou populární u síťových administrátorů - umožňují totiž změřit, jaké skutečné parametry má infrastruktura a často se používají také jako prostředek diagnostiky problémů na síťové úrovni, nebo jako ověřovací prostředek při předávání nově zřízené služby zákazníkovi. Postupující virtualizace a rozšiřování tzv. triple-play provozů z testerů udělala nepostradatelnou součást inženýringu infrastruktury i na straně zákazníků, protože výkonové parametry pro klíčové aplikace a systémy už prostě nelze jednoduše odhadnout.
PROFINET TEST zastupuje výrobce testerů IXIA, produkující řadu testerů pro oblast L2-L3 testování (zejména výkonové a konformanční testování síťových prvků), L4-L7 testování (hlavně transportní protokoly a aplikace), testování Wi-Fi (emulace klientů, AP, zátěžové testování autentizace apod.).

IXIA

Emulátory

Emulátory síťového impairmentu ("síťových nectností") jsou užitečným nástrojem, který umožňuje odpovědět v laboratoři na otázku, jak se bude chovat nový systém či aplikace po nasazení na reálnou síť, aniž by bylo nutné experimentovat přímo na produkčním prostředí. Emulátor dokáže vytvořit specifikované podmínky reálné sítě: je síťově transparentní od druhé vrstvy (není třeba upravovat nijak laboratorní konfiguraci), ale provoz testovaného systému, který jím prochází, poškodí podle zadaných parametrů, například omezí dostupné pásmo, vnese velmi významné zpoždění, variaci zpoždění, způsobí ztráty v provozu či duplikaci paketů, procházející pakety doručí v jiném pořadí, než v jakém byly odeslány apod. Všechna tato poškození realisticky emulují průchod provozu rozlehlou sítí, čímž lze zjistit, jak se aplikace či systém bude chovat v běžném provozu či v extrémních podmínkách.
PROFINET TEST vám může nabídnout emulátory síťového impairmentu od firmy IXIA.

IXIA

Wi-Fi a RTLS

Bezdrátové sítě se díky chytrým telefonům, tabletům a jiným přenosným zařízením staly téměř všudypřítomnými a špatné pokrytí těmito sítěmi nebo jejich špatnou funkci vnímáme velmi negativně. Pro zajištění optimálního pokrytí nabízí PROFINET TEST velmi úspěšný Wi-Fi analytický software od firmy Ekahau - SiteSurvey. Česko patří mezi země s nejvyšší hustotou bezdrátových sítí. Proto je zde známá a rozšířená především volně šířitelná aplikace HeatMapper. To je zjednodušená varianta vlajkové lodi Ekahau SiteSurvey. Jak už název napovídá jedná se o nástroj zpřehledňující stav bezdrátových sítí. Mezi jeho přednosti patří automatizovaná tvorba vizualizace charakteristik sítí. Ve zkoumané oblasti lze zjistit zdroje rušení, odstup signál/šum, dostupné rychlosti, ztrátovost paketů a další parametry. To umožňuje optimalizovat rozmístění AP, rozprostřít provoz do méně rušených kanálů nebo naplánovat rozšíření sítě před výskytem problémů spojených s nízkou kapacitou sítě. Prostřednictvím předdefinovaných profilů lze simulovat chování jednotlivých segmentů sítě při velkém množství klientů, velkém počtu aktivních senzorů, vysoké zátěži nebo při potřebě nízké latence vycházející z různých druhů hlasového provozu.
Pro mnohé provozy se stalo nepostradatelným mít možnost zjistit polohu předmětů či osob. RealTime Location System (RTLS) od fy Ekahau patří ke světové špičce.

Ekahau

Služby

Nabízíme služby v oblasti testování a analýzy síťových služeb. Provozujeme nebo zprostředkováváme TaaS v oblastech kapacitního plánování, aplikačního a zátěžového testování etc.

Která služba je pro vás vhodná?

Produkty

Dlouhodobě spolupracuje především se dvěmap partnery. Pro potřeby testování je to Ixia. Pro analýzu je to Viavi Solutions

Možnosti testování

Možnosti analýzy

O Nás

Kontakty a Reference.

Zde