Novinky

IxChariot 9.2 EA - SLA pro poskytovatele

Nová verze IxChariot 9.2 přináší funkce vhodné především pro poskytovatele. Geolokace a vylepšená správa testovacích endpointů, zvyšuje jejich mobilitu. Při použití telefonů s androidem jako endpointů je možné získat i statistiky specifické pro Wi-fi. IxChariot tak lze snadno použít jako nástroj pro měření kvality pokrytí.

 • Nová licenční utilita
 • API upraveno pro lepší práci se statistikami
 • Podpora multicastu nad IPv6
 • Wi-fi statistiky z endpointů na Androidu (export do csv)
 • Geolokační statistiky z endpointů na Androidu (export do csv)
 • Endpointy pro Windows 10
 • Automatické hledání endpointů v síti podle hostname

Flowmon DDoS Defender verze 3.0

Přináší 30 sec granularitu statistických informací. To se projevuje rychlejší detekcí útoků a vyšší citlivostí na krátké, nebo objemem malé útoky. Další novinkou je možnost automatizace reakce na útok.

Při detekci je vytvořena signatura útoku, kterou lze využít k manuální mitigaci. Při opakovaných útocích je možné proces automatizovat. Po překročení určitého dynamického prahu lze reagovat spuštěním Flowspec pravidla na routeru. Ten pak automaticky zablokuje, přesměruje nebo omezí provoz v subnetu, kde probíhá útok.

DDoS Defender v3.0

IntellaFlex -zprostředkuje monitoring na 100Gbps

Jedním z problémů při nasazení 100Gbps na páteřních linkách je, dohled. Dnešní nástroje nejsou zatím na takové rychlosti určené. Přesto je nasazení dohledu, na všechny 100Gbps porty, lákavé. Veškerý provoz je na jednom místě. Jak se k němu ale dostat?

Nový blade IntellaFlex ACI-3011-E04 nabízí 4 porty s QSFP28 moduly pro 100Gbps. Má neblokující architekturu. Sběrnice na backplane má kapacitu 400Gbps takže vám neunikne ani paket.

Provoz je možné otagovat, agregovat do jediného datového toku a poté filtrovat pouze žádoucí síťové aplikace a služby. Výstupem pro monitorovací a dohledové nástroje tak může být datový tok s rychlostí pod 1Gbps (10Gbps, 40 Gbps). Další zpracování tak bude mnohem efektivnější.

Flowmon APM

Flowmon Aplication Performance Management je určen především pro dohled aplikací, které využívají webový front-end a databázový back-end. Jde o softwarový modul navázaný na Flowmon sondy a kolektor. Ve spojení s FMC tak nabízí širší možnosti troubleshootingu aplikací.

Produkty Flowmon Networks se vyznačují snadnou úvodní konfigurací. Stejně je tomu i v tomto případě. Po základním síťovém nastavení a definici SLA již získáváte použitelné statistiky. Vývojáře i administrátory potěší automatická detekce URL i s tvorbou statistik. Vytvoření seznamu nejhůře přístupných URL si vyžádá jen pár kliků.

Při vývoji a dohledu aplikací se nemusíte spoléhat jen na debuggery a logy. Můžete využít řešení s mnohem větší informační hustotou, díky sběru aplikačních metadat a NetFlow.

IxChariot 9.0 EA - měření dostupnosti služeb v Cloudu

IxChariot nabízí nové funkcionality především pro dnešní komplexní firemní topologie. Ty často využívají krom interních aplikací, rozprostřených po jednotlivých pobočkách, také cloudové služby. Krom dostupnosti stávajících služeb a kvality pronajatých linek tak můžete testovat i virtuální prostředí, ať už je hostované klasickým způsobem nebo v cloudu (AWS EC2, Digital Ocean, Microsoft Azure, Rackspace atd.).

Koncové měřící body jsou zpětně kompatibilní s předcházející verzí a stejně tak REST API využívající python skripty. Licence pro zákazníky, kteří využívali plovoucí licence, zůstává rovněž beze změn.

IxChariot 9.0 EA

Novinky:

 • Registration Server – umožňuje centrální správu měřících bodů.
 • Podpora hostingu či cloudu: AWS EC2, Digital Ocean, Microsoft Azure, Rackspace atd.
 • Měřící body se mohou sami ohlašovat konzoli, takže řídící spojení projde i skrz NAT a FW
 • Testy mohou běžet mezi dvěma privátními sítěmi (Pokud je konzole ve veřejné síti)
 • Nové možnosti reakce na násilné přerušení testu (pád linky, uzavření spojení atd.)
 • Funkce „high precision timer“ zpřesňuje měření UDP jitteru
 • Kompatibilita s měřicími body předchozích verzí 7.x a 8.x

Observer verze 17

Nová verze přináší největší změny v oblasti dlouhodobých statistik. Dříve nazývaných Network Trending – dnes Observer APEX. Největším přínosem nového rozhraní je jeho intuitivnost. Vytvořit nový dashboard je dílem okamžiku a již není problém zobrazovat statistiky podle zvoleného filtru. Dashboardy mohou mít podoby tabulek, grafů, semaforů, baseline nebo map aplikačních závislostí. Tyto informace pak lze sdružovat do reportů, nebo třeba využít ke generování alarmů.
Důležitou součástí APEXu je kontrola výkonnosti aplikací, resp. jaký vliv má či nemá síťová infrastruktura. Proto v této oblasti přibyli možnosti monitoringu nad HTTP.
Nespornou výhodou APEXu je jeho RESTful API rozhraní, které usnadňuje integraci do stávajícího SIEMu, nebo jiného nástroje.

APEX

Pokud spravujete více sond, jistě vás potěší možnost jejich automatického upgradu a (dobrovolné) kontroly verzí.

Nového html5 rozhraní se dostalo i management serveru, dříve NIMS – dnes OMS. S ním se zjednodušila především distribuce klíčů, které byly nahrazeny certifikáty. Pro šifrování přenosu informací mezi sondou a konzolí se dnes využívá certifikátu a pouze jednoho spojení na portu 29501.
Přínosnou vlastností OMS je i vizualizovaná konfigurace přístupu uživatelů k sondám, konzolím a APEX reportům.

Datacom uvedl na trh CTP-1000 TAP s agregací

Datacom CTP-1000
 • Nový TAP s možností agregace pro metalickou linku 10/100/1000 Mbps
 • Uvidíte full-duplex provoz i na jednoportovém monitorovacím nástroji.
 • Snížíte spotřebu portů na přepínači pro účely monitoringu. Eliminujete potřebu SPAN portů.
 • Umožňuje připojovat monitorovací nástroje bez zásahu do produkční sítě
 • Redundantní napájení – 2x 100-240 VAC, 50-60Hz
 • LINKprotect – při výpadku napájení jsou porty A – B propojeny přímo, takže linka je průchozí
 • Manuální přepínač agregace, snadná instalace, RACK mounts

Služby

Nabízíme služby v oblasti testování a analýzy síťových služeb. Provozujeme nebo zprostředkováváme TaaS v oblastech kapacitního plánování, aplikačního a bezpočnostního testování etc.

Která služba je pro vás vhodná?

Produkty

Dlouhodobě spolupracuje především se dvěmap partnery. Pro potřeby testování je to Ixia. Pro analýzu je to Viavi Solutions

Možnosti testování

Možnosti analýzy

O Nás

Kontakty a Reference.

Zde